144 tdl. landbrugsjord bortforpagtes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Tilbage

Forpagtningsaftalen indeholder bl.a. følgende punkter: