SKOVBÆKGAARD
Tilbyder
LEJEMÅL
Lade
Maskinhus
Hobbyværksted 1
Hobbyrum 1
Hobbyrum 2
Lagerrum 1 
Lagerrum 2
Loftrum 1
Loftrum 2
Opmagasinering
Opvarmet opmagasinering
 
ANDET
Jagt på Skovbækgaard
Forpagtning
 
LANDBUTIKKEN
Køb jagtdag
Køb vildt fra paraden
Køb jordskokker

Det er NU jordskokker skal graves op !!!

Lav en vildtager med jordskokker og en majsspreder - det er bedre, billigere og lettere!

Vi harver op til april !

 

Køb brænde
Køb vildtblod til spor
 
Tilbage